Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 4 5 ∘ . Tính khoảng cách giữa hai đường SB và AC theo a.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường  SB và AC theo a.
 

  1. a

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Kẻ đường thẳng d qua B và song song với AC. Gọi M là hình chiếu vuông góc của A trên d ; H là hình chiếu vuông góc của A trên SM. Ta có S A ⊥ BM , M A ⊥ BM ⇒ A H ⊥ BM ⇔ A H ⊥ ( SBM ) Suy ra d ( A C , SB ) = d ( A , ( SBM ) ) = A H Tam giác SAM vuông tại A , AH là đường cao, suy sa: A H 2 1 ​ = A M 2 1 ​ + A S 2 1 ​ = 2 a 2 5 ​ ⇒ A H = 5 a 10 ​ ​ Vậy d ( A C , SB ) = 5 a 10 ​ ​

Đáp án A

Kẻ đường thẳng d qua B và song song với AC. Gọi M là hình chiếu vuông góc của A trên d ; H là hình chiếu vuông góc của A trên SM. Ta có 

Suy ra 
Tam giác SAM vuông tại A , AH là đường cao, suy sa:

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG