Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Gọi H là trung điểm AB ⇒ h = S H = 2 a 3 ​ ​ . ⇒ V = 3 1 ​ a 2 . 2 a 3 ​ ​ = 6 a 3 3 ​ ​ .

Chọn C.

Gọi H là trung điểm AB .

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG