Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể tích khối tư diện CMNP.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể tích khối tư diện CMNP.

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V CMP D ​ V CMNP ​ ​ = CB CN ​ . C D CP ​ = 4 1 ​ ( a ) V CSB D ​ V CMB D ​ ​ = V S . CB D ​ V M . CB D ​ ​ = BS BM ​ = 2 1 ​ ( b ) Lấy (a) nhân (b), ta được V S . BC D ​ V CMNP ​ ​ = 8 1 ​ ⇒ V CMNP ​ = 8 1 ​ V S . BC D ​ Gọi H là trung điểm A D ⇒ S H ⊥ A D và ( S A D ) ⊥ ( A BC D ) nên S H ⊥ ( A BC D ) Cho nên, V S . BC D ​ = 3 1 ​ S H . S BC D ​ = 12 a 3 3 ​ ​ , do đó V CMNP ​ = 96 3 ​ a 3 ​

Lấy (a) nhân (b), ta được 

Gọi H là trung điểm  và  nên 

Cho nên, , do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và B có phương trình cạnh C D : x + 3 y + 5 = 0 .Gọi M là trung điểm AB, H là chân các đường vuông góc kẻ từ A đến MD, K là châ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG