Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân, đáy lớn AB = 2a , AD = BC = CD = a . SA vuông góc với đáy, SA=a . M là trung điểm của SD . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện MABC .

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân, đáy lớn AB = 2a, AD = BC = CD = a. SA vuông góc với đáy, SA=a. M là trung điểm của SD. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện MABC.

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải

Chọn D

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích bằng .Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AA' , BB' .CC' sao cho . Tính thể tích V của khối đa diện ABCMNP

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG