Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm A . Hình chóp có mấy mặt là tam giác vuông?

Cho hình chóp S.ABCD  có đáy là hình chữ nhật. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD)  là điểm A . Hình chóp có mấy mặt là tam giác vuông?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG