Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với đáy là AB và CD. Gọi I, Jlần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là

  1. đường thẳng AB

  2. đường thẳng qua S và song song với AB

  3. đường thẳng qua G và song song với DC

  4. đường thẳng qua G và cắt BC

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC ⇒ I J // A B // C D Gọi d = ( S A B ) ∩ ( I J G ) Ta có:G là điểm chung giữa hai mặt phẳng (SAB)và (IJG) Mặt khác: { ( S A B ) ⊃ A B ; ( I J G ) ⊃ I J A B // I J ​ ⇒ Giao tuyến d của (SAB) và (IJG)là đường thẳng qua G và song song với AB và IJ

Chọn C

Ta có: I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC

Gọi 

Ta có: G là điểm chung giữa hai mặt phẳng (SAB) và (IJG)

Mặt khác: 

Giao tuyến d của (SAB) và (IJG) là đường thẳng qua G và song song với AB và IJ

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 2 đường thẳng song song a và b lần lượt có phương trình 2 x − y + 4 = 0 và 2 x − y − 1 = 0. Tìm giá trị thực của tham số m để phép tịnh tiến T theo véc tơ u = ( m ; − ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG