Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , , hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB . Tính chiều cao của khối chóp H.SBD theo a .

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, S D equals fraction numerator a square root of 17 over denominator 2 end fraction, hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Tính chiều cao của khối chóp H.SBD theo a.

  1. fraction numerator a square root of 3 over denominator 7 end fraction

  2. fraction numerator 3 a over denominator 5 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 21 over denominator 5 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 5 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. fraction numerator a square root of 3 over denominator 5 end fraction

 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG