Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SAa. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SACD.

  1. a

  2. 2a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có AB // CD ⇒ C D // ( S A B ) ⇒ d ( S A , C D ) = d ( C D , ( S A B ) ) = d ( D , ( S A B ) ) Do { A D ⊥ A B A D ⊥ S A ​ ⇒ A D ⊥ ( S A B ) ⇒ d ( D , ( S A B ) ) = A D = a

Ta có AB CD

Do 

2

Câu hỏi tương tự

Phương trình là phương trình mặt cầu khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG