Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD = . Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Thể tịch khối chop ABCD là:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD = fraction numerator 3 a over denominator 2 end fraction. Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Thể tịch khối chop ABCD là:

  1. fraction numerator 2 a cubed over denominator 3 end fraction

  2. a cubed over 3

  3. a cubed over 2

  4. a cubed over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều có chiều cao bằng h. Thể tích của khối tứ diện đã cho là: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG