Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên (SAB) là tam giác vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, hình chiếu vuông góc của S trên đường thẳng AB là điểm H thuộc đoạn AB sao cho BH = 2AH. Gọi I là giao điểm của HC và BD. Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SCD) là

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên (SAB) là tam giác vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, hình chiếu vuông góc của S trên đường thẳng AB là điểm H thuộc đoạn AB sao cho BH = 2AH. Gọi I là giao điểm của HC và BD. Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SCD) là

  1. fraction numerator 4 a square root of 33 over denominator 11 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 33 over denominator 11 end fraction

  3. fraction numerator 2 a square root of 3 over denominator 15 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 15 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i ( P ) l a ˋ đ o ^ ˋ t h ị c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ y = x 2 + 2 x + 2 v a ˋ đ i ể m M d i c h u y ể n t r e ^ n ( P ) . G ọ i ( d 1 ​ ) , ( d 2 ​ ) l a ˋ c a ˊ c đư ờ n g t h ẳ n g đ i q u a M s a o...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG