Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, cạnhSA vuông góc với đáy, còn cạnh SB tạo với mặt phẳng đáy góc 60 0 .Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho .Mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCMN

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, cạnh SA vuông góc với đáy, còn cạnh SB tạo với mặt phẳng đáy góc 600 .Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho A M equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction.Mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCMN

  1. fraction numerator a cubed square root of 10 over denominator 54 end fraction

  2. fraction numerator 4 a cubed square root of 3 over denominator 27 end fraction

  3. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 21 end fraction

  4. fraction numerator a cubed square root of 5 over denominator 15 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lập phương ABCD. A'B'C'D' có độ dài một cạnh là a. Gọi M là điểm thuộc cạnh BB' sao BM = 2MB', K là trung điểm DD'. Mặt phẳng (CMK) chia khối lập phương thành hai khối đa diện, tính theo a th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG