Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD cóđáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD = 2BC, AB=BC= a 3 ​ . Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi E là trung điểm của cạnh SC. Tính khoảng cách d từ điểm E đến mặt phẳng (SAD)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD = 2BC, AB=BC=. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi E là trung điểm của cạnh SC. Tính khoảng cách d từ điểm E đến mặt phẳng (SAD)

  1. d = 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. d = 2 a 3 ​ ​ => CM ⊥ AD

ĐÁP ÁN C.  

=> CM  AD

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 5 x 2 − 2 a x − 5 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ . Biểu thức x 1 2 ​ + x 2 2 ​ 1 ​ tính theo a là? Hãy chọn trả lời đúng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG