Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , . Gọi M là trung điểm BC .Biết . Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, S A perpendicular open parentheses A B C D close parentheses. Gọi M là trung điểm BC .Biết stack B A D with hat on top equals 120 degree comma space stack S M A with hat on top equals 45 degree. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng.

  1. fraction numerator a square root of 6 over denominator 5 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 6 over denominator 4 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 6 over denominator 6 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.

ĐÁP ÁN C.  fraction numerator a square root of 6 over denominator 4 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, AD=2avà AA'=3a.Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ACB’D’.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG