Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với A B = a , A D = 2 a ; SA vuông góc với (ABCD) và S A = b . Định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với ; SA vuông góc với (ABCD) và . Định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có S A ⊥ ( A BC D ) ⇒ S A ⊥ A C ⇒ S A C = 9 0 0 ⎩ ⎨ ⎧ ​ S A ⊥ ( A BC D ) A D ⊥ C D A B ⊥ BC ​ ⇒ { SB ⊥ BC S D ⊥ D C ​ ⇒ { SBC = 9 0 0 S D C = 9 0 0 ​ Vậy các điểm A, B, D cùng nhìn đoạn SC dưới góc vuông, nên chúng phải nằm trên mặt cầu đường kính SC. Mặt cầu có tâm O là trung điểm của SC, bán kính R = 2 SC ​ = 2 S A 2 + A C 2 ​ ​ = 2 S A 2 + A D 2 + C D 2 ​ ​ = 2 b 2 + 4 a 2 + a 2 ​ ​ = 2 b 2 + 5 a 2 ​ ​

Ta có

Vậy các điểm A, B, D cùng nhìn đoạn SC dưới góc vuông, nên chúng phải nằm trên mặt cầu đường kính SC. Mặt cầu có tâm O là trung điểm của SC, bán kính

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG