Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a 2 ​ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = . Thể tích của khối chóp đã cho bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Thể tích khôi chóp đã cho là:

Chọn B.
Thể tích khôi chóp đã cho là:


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz , cho đi ể m M ( 2 ; 1 ; 0 ) v à đ ườ ng th ẳ ng d : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua đ iể m M v à song song với đườ ng th ẳ ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG