Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành A D = 2 c m , D C = 1 c m , A D C = 12 0 ∘ . Cạnh bên SB = 3 ​ c m , hai mặt phẳng ( S A B ) v a ˋ ( SBC ) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi α là góc tạo bởi SD và mặt phẳng (SAC). Tính sin α ?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Cạnh bên , hai mặt phẳng  cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi là góc tạo bởi SD và mặt phẳng (SAC). Tính ?


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG