Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, AD = a 2 ​ . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a 3 ​ . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, AD = . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD).

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B

Chọn đáp án B

2

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = b ; A C = c ; A D = d . Gọi G là trung điểm của BCD thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG