Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a, H là trung điểm canh AB, SH vuông góc mặt phẳng đáy, cạnhbên SA = . Khoảng cách giữa hai đường thẳng HC và SD là:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a, H là trung điểm canh AB, SH vuông góc mặt phẳng đáy, cạnh bên SA = fraction numerator a square root of 5 over denominator 2 end fraction. Khoảng cách giữa hai đường thẳng HC và SD là:

  1. fraction numerator 4 a square root of 33 over denominator 11 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 33 over denominator 11 end fraction

  3. fraction numerator 4 a square root of 33 over denominator 33 end fraction

  4. fraction numerator 2 a square root of 33 over denominator 33 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng 7 3 7 ​ a ​ .Tính thể tíc...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG