Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc tạiB bằng 60°. Gọi I, Ị, K lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJK) có diện tích bằng:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc tại B bằng 60°. Gọi I, Ị, K lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJK) có diện tích bằng:
 

  1. fraction numerator a squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator a squared square root of 3 over denominator 4 end fraction

  3. fraction numerator a squared square root of 3 over denominator 8 end fraction

  4. a squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(4;1;5),B(3;0;1),C(-1;2;0) và điểm M(a;b;c) thỏa mãn ( M A ) ​ . ( MB ) ​ + 2 ( MB ) ​ . ( MC ) ​ − 5 ( MC ) ​ . ( M A ) ​ lớn nhất. Tính P=a-2b+4c.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG