Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc tạiB bằng 60°. Gọi I, Ị, K lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJK) có diện tích bằng:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc tại B bằng 60°. Gọi I, Ị, K lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJK) có diện tích bằng:
 

  1. fraction numerator a squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator a squared square root of 3 over denominator 4 end fraction

  3. fraction numerator a squared square root of 3 over denominator 8 end fraction

  4. a squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy là tam giác vuông cân đỉnh A, mặt bên BCC'B'là hình vuông, khoảng cách giữa AB'và CC'bằng a. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG