Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AD=4a . Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng . Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AD=4a. Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng a square root of 6. Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

  1. V m a x equals fraction numerator 8 a cubed over denominator 3 end fraction

  2. V m a x equals fraction numerator 4 square root of 6 over denominator 3 end fraction a cubed

  3. V m a x equals 8 a cubed

  4. V m a x equals 4 square root of 6 a cubed

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Do SA=SB=SC=SD= nên hình chiếu vuông góc của S tr ên mặt phẳng (ABCD) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đáy, do đó tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Gọi

ĐÁP ÁN A. V m a x equals fraction numerator 8 a cubed over denominator 3 end fraction 

Do SA=SB=SC=SD=a square root of 6 nên hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đáy, do đó tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Gọi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m tương ứnglà giá trị lớn nhất vàlà giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( 1 − 2 cos x ) trên ( 0 ; 2 3 π ​ ) . Giá trị của M + m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG