Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = . Mặt bên SABlà tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết đường thẳngSD tạo với đáy 1 góc 45 0 . Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = a square root of 3. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết đường thẳng SD tạo với đáy 1 góc 450 . Thể tích khối chóp S.ABCD là:

  1. fraction numerator 4 a cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 4 a cubed square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 5 a cubed square root of 2 over denominator 6 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với hai đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viênbi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG