Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, A B = a , A D = a 2 ​ , đường thẳng SA vuông góc với mp(ABCD). Góc giữa SC và mp(ABCD) bằng 60^0. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,  đường thẳng SA vuông góc với mp(ABCD). Góc giữa SC và mp(ABCD) bằng 60^0. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do S A ⊥ ( A BC D ) nên góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) là ( SC A ) ​ = 6 0 0 . Xét Δ A BC có A C = A B 2 + B C 2 ​ = a 3 ​ . Xét Δ S A C có Vậy V S . A BC D ​ = 3 1 ​ S A . S A BC D ​ = 3 1 ​ .3 a . a . a 2 ​ = 2 ​ a 3 .

Do nên góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) là .
Xét có 

Xét có t a n invisible function application stack S C A with hat on top equals fraction numerator S A over denominator A C end fraction rightwards double arrow S A equals A C. t a n invisible function application 60 to the power of 0 equals 3 a.

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích V. Gọi G là trong tâm tam giác A'B'C' , M là tâm của mặt bên ABB'A'. Tính thể tích của khối tứ diện GMBC theo V.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG