Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và CD . Trên đường thẳng DS lấy điểm P sao cho D là trung điểm SP . Gọi R là giao điểm của SB với mặt phẳng (MNP) . Tính

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và CD . Trên đường thẳng DS lấy điểm P sao cho D là trung điểm SP . Gọi R là giao điểm của SB với mặt phẳng (MNP) . Tính fraction numerator S R over denominator S B end fraction

  1. 1 third

  2. 1 fourth

  3. 3 over 4

  4. 2 over 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. 2 over 5 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có mặt đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M N, là các điểm lần lượt thuộc các cạnh SB ,SD , sao cho 4SM=3SB; 4SN=3SD. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và(MAD). b) Ch...

44

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG