Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, S D = 2 3 a ​ ,hình chiếu vuông góc củaS trên mặt phẳng (ABCD)là trung điểm của cạnh AB.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, ,  hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là trung điểm của AB, khi đó S H ⊥ ( A BC D ) Ta có H D 2 = A H 2 + A D 2 = 4 a 2 ​ + a 2 = 4 5 a 2 ​ ⇒ S H = S D 2 − H D 2 ​ = 4 9 a 2 ​ − 4 5 a 2 ​ ​ = a Vậy V S . A BC D ​ = 3 1 ​ . S A BC D ​ . S H = 3 a 3 ​

Gọi H là trung điểm của AB, khi đó 

Ta có

 

Vậy 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , có . Cạnh bên vuông góc với mặt phẳng , góc giữa và mặt phẳng bằng . Mặt phẳng đi qua (với là trọng tâm tam giác ) , song song với , cắt và lần lượt tạ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG