Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm H của cạnh AB . Góc tạo bởi SC và (ABCD) bằng 45 o . Tính theo a tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AB .

 Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm H của cạnh AB. Góc tạo bởi SC và (ABCD) bằng 45o. Tính theo a tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AB.

  1. d equals fraction numerator 2 a square root of 5 over denominator 3 end fraction

  2. d equals fraction numerator a square root of 5 over denominator 3 end fraction

  3. d equals fraction numerator a square root of 5 over denominator 13 end fraction

  4. d equals fraction numerator a square root of 15 over denominator 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. d equals fraction numerator a square root of 5 over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cóbao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số xác định với mọi ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG