Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 4a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy , góc giữa cạnh SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60 0 . Thể tịch khối chóp S.ABCD là:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 4a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy , góc giữa cạnh SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 600 . Thể tịch khối chóp S.ABCD là:

  1. fraction numerator 63 a cubed square root of 6 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator 64 a cubed square root of 6 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 63 a cubed square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 64 a cubed square root of 3 over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lập phương ABCD. A'B'C'D' có độ dài một cạnh là a. Gọi M là điểm thuộc cạnh BB' sao BM = 2MB', K là trung điểm DD'. Mặt phẳng (CMK) chia khối lập phương thành hai khối đa diện, tính theo a th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG