Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có S A ⊥ ( A BC D ) ,đáy ABCD là hình chữ nhật với A C = a 3 ​ và BC = a . Tính khoảng cách giữa SD và BC.

Cho hình chóp S.ABCD có , đáy ABCD là hình chữ nhật với  và Tính khoảng cách giữa SD và BC.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Vì ABCD là hình chữ nhật nên BC // A D ⇒ BC // ( S A D ) ⇒ d ( BC , S D ) = d ( BC , ( S A D ) ) = d ( B , ( S A D ) ) Ta có: { A B ⊥ S A ( S A ⊥ ( A BC D ) ) A B ⊥ A D ​ ⇒ A B ⊥ ( S A D ) ⇒ d ( B , ( S A D ) ) = A B Xét hình chữ nhật ABCD ta có: A B 2 = A C 2 − B C 2 = 3 a 2 − a 2 = 2 a 2 ⇒ A B = a 2 ​ Vậy: d ( BC , S D ) = a 2 ​ .

Chọn A.

Vì ABCD là hình chữ nhật nên 

Ta có: 

Xét hình chữ nhật ABCD ta có: 

Vậy: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều S.ABC có cạnh bằng a. M là một điểm bất kì bên trong tứ diện. Tổng khoảng cách từ M tới các mặt của khối tứ diện là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG