Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, Mặt phẳng ( α ) đi qua A, B và trung điểm M của SC. Mặt phẳng ( α ) chia khối chóp đã cho thành hai phần có thể tích lần lượt là V 1 , V 2 với V 1 < V 2. .Tính tỉ số V 2 ​ V 1 ​ ​

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, Mặt phẳng  đi qua A, B và trung điểm M của SC. Mặt phẳng  chia khối chóp đã cho thành hai phần có thể tích lần lượt là V1, V2 với V1 < V2. .Tính tỉ số 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. V 2 ​ V 1 ​ ​ = 5 3 ​ Kẻ MN // CD (N ∈ CD), suy ra ABMN là thiết diện của khối chóp.

ĐÁP ÁN D. 

Kẻ MN // CD (NCD), suy ra ABMN là thiết diện của khối chóp. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, với AB =a, BC =3a.Cạnh SAvuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy một gócbằng 60°. Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG