Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD song song với BC, AD = 2BC. Gọi E, Flà hai điểm lần lượt năm trên các cạnh Abvà AD sao cho (E,F không trùng với A),Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tỉ số thể tích hai khối chóp S.BCDFE và S.ABCD là: A. B. C. D.

 Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD song song với BC, AD = 2BC. Gọi E, F là hai điểm lần lượt năm trên các cạnh Ab và AD sao cho fraction numerator 3 A B over denominator A E end fraction plus fraction numerator A D over denominator A F end fraction equals 5 (E,F không trùng với A),Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tỉ số thể tích hai khối chóp S.BCDFE và S.ABCD là:

 A. 5 over 4

 B. 4 over 3

 C. 17 over 12

 D. 7 over 6

  1. 5 over 4

  2. 4 over 3

  3. 17 over 12

  4. 7 over 6

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làD:

Đáp án đúng là D: 7 over 6

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, và SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG