Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=4, SC=6 và mặt bên (SAD) là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích lớn nhất V max của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=4, SC=6 và mặt bên (SAD) là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

  1. V subscript m a x end subscript equals 40 over 3

  2. V subscript m a x end subscript equals 40

  3. V subscript m a x end subscript equals 80

  4. V subscript m a x end subscript equals 80 over 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. V subscript m a x end subscript equals 80 over 3 

181

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG