Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , S D = 2 3 a ​ , hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi H là trung điểm cạnh AB . Khi đó S H ⊥ ( A BC D ) Tam giác AHD vuông tại H có: D H 2 = A H 2 + A D 2 = 4 a 2 ​ + a 2 = 4 5 a 2 ​ Tam giác SHD vuông tại H có: S H 2 = S D 2 − D H 2 = 4 9 a 2 ​ − 4 5 a 2 ​ = a 2 ⇒ S H = a Vậy V S . A BC D ​ = 3 1 ​ . a . a 2 = 3 a 3 ​ (đvtt)

Chọn C

Gọi H là trung điểm cạnh AB. Khi đó 

Tam giác AHD vuông tại H có:

Tam giác SHD vuông tại H có: 

Vậy  (đvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh , A B C ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/57vtP8N9d6jBZ-hA-ARkYSOPuYRc9v_ZlY8kWS8NsH2AJIXwFoVEWkGUdmVoRXaa1J5GMC5Curx4kMD1m2B1ST...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG