Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABCD

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABCD

  1. V=

  2. V=

  3. V=

  4. V=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Theo giả thiết ta suy ra được AH= 3 2 a ​ ; BH= 3 a ​ + Do tam giác SAB vuông tại S và SH là đường cao nên: AH.AB= S A 2 ⇒ SA= A H . A B ​ = 3 a 6 ​ ​ ; BH.BA= S B 2 ⇒ SB= B H . B A ​ = 3 a 3 ​ ​ ⇒ S H = A B S A . SB ​ = 3 a 2 ​ ​ + SH.AB=SA.SB + Do đó V= 3 1 ​ . S A BC D ​ . S H = 3 1 ​ . a 2 . 3 a 2 ​ ​ = 9 a 3 2 ​ ​

+ Theo giả thiết ta suy ra được AH=; BH=

+ Do tam giác SAB vuông tại S và SH là đường cao nên:

AH.AB=SA=; BH.BA=SB=

+ SH.AB=SA.SB

+ Do đó V==

2

Câu hỏi tương tự

Một hình nón có bán kính đáy bằng 5 cm và diện tichs xung quanh bằng 30 π cm 2 Tính thể tích V của khối nón đó.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG