Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình thoi tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C * Câu A đúng vì S A ⊥ ( A BC D ) ⇒ S A ⊥ B D * Câu B và D đúng vì: { B D ⊥ S A B D ⊥ A C ​ ⇒ B D ⊥ ( S A C ) ⇒ { B D ⊥ SC B D ⊥ SO ​ * Câu C sai.

Đáp án C

* Câu A đúng vì 

* Câu B và D đúng vì:

* Câu C sai.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG