Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình thoi tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C * Câu A đúng vì S A ⊥ ( A BC D ) ⇒ S A ⊥ B D * Câu B và D đúng vì: { B D ⊥ S A B D ⊥ A C ​ ⇒ B D ⊥ ( S A C ) ⇒ { B D ⊥ SC B D ⊥ SO ​ * Câu C sai.

Đáp án C

* Câu A đúng vì 

* Câu B và D đúng vì:

* Câu C sai.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A BC . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ có cạnh đáy bằng 2, độ dài đường chéo của các mặt bên bằng 5 ​ . Số đo góc giữa hai mặt phẳng ( A 1 ​ BC ) và ( A BC ) là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG