Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , AB = , AD = 2. Mặt phẳng (SAD) (ABCD) và SA = SB = . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABD là:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , AB = square root of 3, AD = 2. Mặt phẳng (SAD)perpendicular (ABCD) và SA = SB = square root of 3. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABD là:

  1. fraction numerator 8 square root of 2 straight pi over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator 8 straight pi over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 4 square root of 2 straight pi over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 4 square root of 3 straight pi over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tứ diện đều S. ABCcó chiều cao h. Ở ba góc của tứ diện, người ta cắt đi các tứ diện đều có chiều cao x để khối đa diện còn lại có thể tích bằng một nửa thể tích khối tứ diện đều ban đầu. Tìm x...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG