Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm O S A ⊥ ( A BC D ) . Đường thẳng SC tạo với đáy một góc 45º . Cắt hình chóp bởi mặt phẳng ( P ) qua A vuông góc với SC . Tính diện tích của thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (P)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm O ) . Đường thẳng SC tạo với đáy một góc 45º . Cắt hình chóp bởi mặt phẳng ( P ) qua A vuông góc với SC . Tính diện tích của thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (P)

  1.  

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải 
Chọn A 

2

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng V . M là điểm bất kì thuộc miền trong tam giác ABC .Thể tích khối tứ diện M.A'B'C' tính theo V bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG