Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, S A ⊥ ( A BC D ) , S A = a 3 ​ . Gọi M điểm trên đoạn SD sao cho M D = 2 MS . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, . Gọi M điểm trên đoạn SD sao cho . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A B // C D nên A B // ( SC D ) , mà CM ⊂ ( SC D ) Do đó d ( A B , CM ) = d ( A B , ( SC D ) ) = d ( A , ( SC D ) ) Kẻ A H ⊥ S D Ta có { C D ⊥ A D C D ⊥ S A ​ ⇒ C D ⊥ ( S A D ) ⇒ A H ⊥ C D Khi đó A H ⊥ ( SC D ) ⇒ d ( A , ( SC D ) ) = A H Xét tam giác SAD vuông tại A, AH = S A 2 + A D 2 S A 2 . A D 2 ​ ​ = ( a 3 ​ ) 2 + a 2 ( a 3 ​ ) 2 . a 2 ​ ​ = 2 a 3 ​ ​ Vậy d ( A B , CM ) = 2 a 3 ​ ​

Ta có  nên , mà 

Do đó 

Kẻ 

Ta có 

Khi đó 

Xét tam giác SAD vuông tại A, AH

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , hai đường thẳng và tạo với nhau góc , giá trị của tham số bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG