Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD . có đáy ABCD là hình thoi A C = 2 a ; B D = 3 a ; S A = a , SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là

Cho hình chóp S.ABCD . có đáy ABCD là hình thoi , SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có S A BC D ​ = 2 1 ​ A C . B D = 2 1 ​ .2 a .3 a = 3 a 2 Do đó V S . A BC D ​ = 3 1 ​ . S A . S A BC D ​ = 3 1 ​ . a .3 a 2 = a 3

Chọn B

Ta có 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh và đôi một vuông góc với nhau; , và . Gọi tương ứng là trung điểm các cạnh . Tính thể tích của khối tứ diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG