Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình chữ nhật, A B = a , A D = 2 a .Cạnh bên S A = 3 a và vuông góc với mặt đáy. (Tham khảo hình vẻ bên). Sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( S A C ) bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, .Cạnh bên và vuông góc với mặt đáy. (Tham khảo hình vẻ bên). Sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Ta có B H ⊥ A C và B H ⊥ S A nên SH là hình chiếu của BH lên mặt phẳng ( S A C ) . Suy ra góc giữa ( S A C ) và SB chính là ( BS H )

Đáp án D

Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Ta có nên SH là hình chiếu của BH lên mặt phẳng . Suy ra góc giữa  và SB chính là

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG