Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng và . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45 degreeS C equals 2 a . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

  1. V equals a squared over 2

  2. V equals a cubed over 3

  3. V equals a cubed over 6

  4. V equals fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy (ABCD)và SA = a. Điểm M thuộc cạnh SA sao cho S A SM ​ = k , 0 < k < 1 . Tìm giá trị của k để mặt phẳng (BMC)chia khổi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG