Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt bên (SAD) là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc vớiđáy. Gọi M, N, Plần lượt là trung điểm SB, BC, CD. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khổi chóp S.ABCD ià:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt bên (SAD) là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm SB, BC, CD. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khổi chóp S.ABCD ià:

  1. fraction numerator a square root of 21 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 21 over denominator 2 end fraction

  3. a square root of 21

  4. 2 a square root of 21

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Điểm , điểm b) Trục hoành Ox: ; trục tung Oy:

454

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG