Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình thoi cạnh a, với và và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính thể tích V của tứ diện K.SDC

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, với  S A equals a over 2 comma S B equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fractionstack B A D with hat on top equals 60 degree  và mặt phẳng (SAB)  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính thể tích V của tứ diện  K.SDC

  1. V equals a cubed over 4

  2. V equals a cubed over 16

  3. V equals a cubed over 8

  4. V equals a cubed over 32

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG