Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng1, Biết hai mặt phẳng (SDC)và (SAD)cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa SC và mặt đáy bằng 45 0 . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.BCD .

Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng 1, stack B A D with hat on top equals 60 to the power of 0 Biết hai mặt phẳng (SDC) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng ( ABCD), góc giữa SC và mặt đáy bằng 450 . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.BCD .

  1. 7 straight pi

  2. fraction numerator 7 straight pi over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator 7 straight pi over denominator 4 end fraction

  4. fraction numerator 7 straight pi over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

So sánh 3 số a = ( 0 , 2 ) 2019 ; b = e 2019 ; c = π 2019

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG