Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và S A = a 3 ​ . Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và . Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. d = 2 a 3 ​ ​ Gọi H là hình chiếu của A trên AP, ta có d ( A , ( SBC )) = A H = 2 a 3 ​ ​ (Áp dụng: ( A H 2 1 ​ = S A 2 1 ​ + A B 2 1 ​ )

A. 

Gọi H là hình chiếu của A trên AP, ta có  (Áp dụng: 

2

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'có đáy là hình vuông cạnh a, AB'vuông góc với mặt phẳng (ABCD).Nếu góc giữa hai mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD)bằng 4 5 ∘ thì khối lăng trụ ABC.A'B'C'có thể tíc...

35

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG