Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành (BC// AD) .Mặt phẳng (P) di động chứa đường thẳng AB và cắt các đoạn SC,SD lần lượt tại E,F . Mặt phẳng (Q) di động chứa đường thẳng CD và cắt SA,SB lần lượt tại G,H,I là giao điểm của AE,BF,J là giao điểm của CG,DH . Xét các mệnh đề sau: (1) Đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định. . (2) Đường thẳng GH luôn đi qua một điểm cố định. (3) Đường thẳng IJ luôn đi qua một điểm cố dịnh. Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành (BC// AD) .Mặt phẳng (P) di động chứa đường thẳng AB và cắt các đoạn SC,SD lần lượt tại E,F . Mặt phẳng (Q) di động chứa đường thẳng CD và cắt SA,SB lần lượt tại G,H,I là giao điểm của AE,BF,J là giao điểm của CG,DH . Xét các mệnh đề sau:

(1) Đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định..

(2) Đường thẳng GH luôn đi qua một điểm cố định.

(3) Đường thẳng IJ luôn đi qua một điểm cố dịnh.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 0

ĐÁP ÁN A. 0 

1

Câu hỏi tương tự

Hình dưới là một hình lập phương cạnh bằng 4. K là một điểm thuộc cạnh AB và AK = 1. Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau: Diện tích tam giác DCKbằng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG