Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp là

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp là

  1. Trung điểm SD

  2. Trung điểm SB

  3. Điểm nằm trên đường thẳng  và không thuộc SC

  4. Trung điểm SC

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi O là trung điểm SC . Vì ABCD là hình chữ nhật nên { BC ⊥ ( S A B ) C D ⊥ ( S A D ) ​ ⇒ { BC ⊥ SB C D ⊥ S D ​ Tam giác SBC, SDC, SAC lần lượt vuông tại B, D, A nên O A = OB = OC = O D = OS Vậy O là điểm cách đều của hình chóp.

Chọn D

Gọi O là trung điểm SC. Vì ABCD là hình chữ nhật nên

Tam giác SBC, SDC, SAC lần lượt vuông tại B, D, A nên

Vậy O là điểm cách đều của hình chóp.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình thoi cạnh , A B C ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/GWfdUij0XvrjjpYsU84y0jPZhcmF6qUe-mtDI9daA8U-qFFEhtdpjeF3IPsw6UzlNdfVAW7Mh6qRkYtku3sGh8O0Pc...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG