Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, A D = D C = a , A B = 2 a , cạnh SC hợp với đáy một góc 3 0 ∘ .Tính thể tích khối chóp S . A BC theo a?

 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,, cạnh SC hợp với đáy một góc .Tính thể tích khối chóp theo a?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S A ⊥ ( A BC D ) nên ( SC ; ( A BC D ) ​ ) = ( SC ; A C ​ ) = SC A Tam giác ADC vuông tại D có A C = A D 2 + D C 2 ​ = a 2 + a 2 ​ = a 2 ​ Tam giác SAC vuông tại A có S A = A C . tan ( 3 0 ∘ ) = a 2 ​ . 3 3 ​ ​ = 3 a 6 ​ ​ Diện tích tam giác ABC là S A BC ​ = 2 1 ​ A B . d ( C , A B ) = 2 1 ​ A B . D A = 2 1 ​ 2 a . a = a 2 Thể tích khối chóp S.ABC là V S . A BC ​ = 3 1 ​ S A . S A BC ​ = 3 1 ​ 3 a 6 ​ ​ . a 2 = 9 a 3 6 ​ ​

 nên 

Tam giác ADC vuông tại D có 

Tam giác SAC vuông tại A có 

Diện tích tam giác ABC là 

Thể tích khối chóp S.ABC là 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và cạnh bên bằng a là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG