Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA =SB = SC = a. Cạnh SD thay đổi. Thể tích lớn nhất cửa khối chóp S.ABCD là

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA = SB = SC = a. Cạnh SD thay đổi. Thể tích lớn nhất cửa khối chóp S.ABCD là

  1. begin mathsize 16px style straight V subscript max equals straight a cubed over 8. end style

  2. begin mathsize 16px style straight V subscript max equals straight a cubed over 4. end style

  3. begin mathsize 16px style straight V subscript max equals straight a cubed over 2. end style

  4. begin mathsize 16px style straight V subscript max equals fraction numerator straight a cubed square root of 3 over denominator 12 end fraction. end style

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Chu ẩ n h o ˊ a a = 1 , ta c o ˊ : V S . ABCD ​ = 2 V S . ABC ​ Ta đ ặ t ASC = α t ươ ng t ự b a ˋ i tr e ^ n ta c o ˊ : V S . ABC ​ = 6 1 ​ 2 1 ​ − cos 2 α + 2 1 ​ cos α ​ = 6 1 ​ 16 9 ​ − ( cos α − 4 1 ​ ) 2 ​ ≤ 8 1 ​ . V ậ y Max [ V S . ABCD ​ ] = 2. 8 1 ​ = 4 1 ​ .

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A B C . A ' B ' C ' " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/ZHIlEYuIfIMW7GeBBuUGw_CdAGx_eGKGl0zSO3DtrSWwsx45qt4Nfm-OjW96EWDnYK2yG5wfnvjnEG-cSoyZPiN53k4Hnv_CWCUC76gSBRZqd...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG