Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,AD=DC=a, AB=2a , cạnh sc hợp với đáy một góc 30 .Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,AD=DC=a, AB=2a, cạnh sc hợp với đáy một góc 30degree.Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

SA ⊥ (ABCD) nên (SC,(ABCD))=(SC,AC)=SCA Tam giác ADC vuông tại D có AC= A D 2 + D C 2 ​ = a 2 + a 2 ​ = a 2 ​ Tam giác SAC vuông tại A có SA=AC.tan(30 )= a 2 ​ . 3 3 ​ ​ = 3 a 6 ​ ​ Diện tích tam giác ABC là S A BC ​ = 2 1 ​ AB.d(C,AB)= 2 1 ​ AB.DA= 2 1 ​ .2a.a= a 2 Thể tích khối chóp S.ABCD là V S . A BC D ​ = 3 1 ​ . S A . S A BC ​ = 3 1 ​ . 3 a 6 ​ ​ . a 2 = 9 a 3 6 ​ ​

SA(ABCD) nên (SC,(ABCD))=(SC,AC)=SCA

Tam giác ADC vuông tại D có AC=

Tam giác SAC vuông tại A có SA=AC.tan(30degree)=

 

Diện tích tam giác ABC là AB.d(C,AB)=AB.DA=.2a.a=

Thể tích khối chóp S.ABCD là =

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình l o g 2 ​ ( x ( x 2 − 2 ​ − x ) + 4 ) + 2 x + x 2 + 2 ​ ≤ 1 là(- a ​ ; b ​ ]

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG