Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,SA vuông góc với đáy và SA = a 3 ​ .Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ( A BC D ) bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,SA vuông góc với đáy và SA . Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng  bằng 

  1. arcsin

  2. 45degree

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Có ( S D , ( A BC D ) ) = ( S D , A D ) = ∠ S D A Xét △ S A D vuông tại A có: tan ( S D A ) = A D S A ​ = 3 ​ ⇒ ∠ S D A = 6 0 ∘ ⇒ ( S D , ( A BC D ) ) = 6 0 ∘

Chọn B

Có 

Xét vuông tại A có:

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG