Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là trung điểm SB và G là trọng tâm của tam giác SBC. Gọi V, V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp M.ABC và G.ABD, tính tỉ số

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là trung điểm SB và G là trọng tâm của tam giác SBC. Gọi V, V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp M.ABC và G.ABD, tính tỉ số V over V to the power of apostrophe

  1. V over V to the power of apostrophe equals 3 over 2

  2. V over V to the power of apostrophe equals 4 over 3

  3. V over V to the power of apostrophe equals 5 over 3

  4. V over V to the power of apostrophe equals 2

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì các tam giác ABC và ABD có cùng diện tích nên

Vì các tam giác ABC và ABD có cùng diện tích nên V over V to the power of apostrophe equals fraction numerator d left parenthesis M comma left parenthesis A B C D right parenthesis right parenthesis over denominator d left parenthesis G comma left parenthesis A B C D right parenthesis right parenthesis end fraction equals fraction numerator M C over denominator G C end fraction equals 3 over 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh và đôi một vuông góc với nhau. Gọi và lần lượt là trọng tâm các tam giác và Biết Thể tích của khối tứ diện bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG